Als je op internet zoekt, zul je zien dat er veel life coach trainingen worden aangeboden. In theorie kan iedereen lifecoach worden met de juiste opleiding. Er zijn echter een aantal dingen die belangrijk zijn om een goede levenscoach te zijn. Zowel als persoon als het daadwerkelijk runnen van een succesvol life coaching bedrijf. Hier zijn 5 brede aspecten van coaching waaraan een goede coach moet voldoen.

Je opleiding tot life coach zou je communicatieve vaardigheden moeten leren

Veel mensen denken dat je gewoon goed moet kunnen luisteren om een levenscoach te worden. Leren om een goede coach te zijn, is veel meer dan een pijnlijke tante zijn of naar mensen luisteren. Luisteren is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van coaching en de coach zou veel meer moeten luisteren dan spreken. De 80/20 regel is van toepassing. Luister 80% van de tijd en spreek 20% van de tijd. De coach moet kunnen luisteren naar wat de cliënt zegt en niet zegt. Ze moeten opmerken wat de cliënt verbaal en non-verbaal zegt. De coach moet kunnen merken of de cliënt incongruent is. Dat wil zeggen, het ene verbaal zeggen en het andere non-verbaal, of het ene zeggen en iets anders doen.

Geweldige vragen stellen

Luisteren op zich is slechts een klein onderdeel van het begrijpen van de communicatie die plaatsvindt tussen de coach en de cliënt. De coach moet ook duidelijk en gearticuleerd zijn in hun vragen. Ze moeten vragen gebruiken die open en verkennend zijn. Vragen stellen die de cliënt bewegen in de richting van wat ze willen en niet alleen om hun eigen nieuwsgierigheid naar wat er aan de hand is te bevredigen. De vragen moeten gebaseerd zijn op wat de cliënt zegt en de coach observeert. Niet alleen vragen die goed klinken en geen betrekking hebben op de problemen die aan de orde zijn. Het gebruik van vragen bij coaching is een artikel op zich en zou heel goed aan bod moeten komen tijdens een trainingsprogramma voor levenscoaches. Bron: Coachregio

Een levenscoach moet zelfverzekerd zijn

Vertrouwen is een belangrijk element bij het runnen van een bedrijf en nog meer bij life coaching. Je neemt niet alleen zakelijke beslissingen, maar werkt ook samen met mensen die naar je toe komen om te helpen met hun problemen. Om een geweldige levenscoach te zijn, moet de coach in staat zijn om zelfverzekerd met zijn klanten om te gaan. Ik zie in de opleiding tot life coach vaak dat nieuwe coaches een beetje zenuwachtig worden als de cliënt hen voor een “groot” probleem stelt. Het is alsof de klant niet weet wat hij moet zeggen om het probleem voor de klant op te lossen.